The Zero Universe
redshift 
Redshift De verklaring van de roodverschuiving wordt altijd gerelateerd aan sirenes en ziekenauto’s. Een naar de luisteraar bewegende auto krijgt een hogere toon dan de toon bij stilstand en de afstand wordt kleiner; beweegt de auto van de luisteraar af dan wordt de toon lager en de afstand wordt groter. Bij ver weg staande hemellichamen wordt de golflengte van het licht groter en vooral in het rood is dat goed waarneembaar. Dit impliceert volgens de theorie dat deze hemellichamen zich van ons af bewegen. Gezien de grote afstand en de  lange reis die fotonen gemaakt hebben van veraf staande stelsels is een andere oorzaak ook mogelijk. Er zijn waarnemingen van stelsels waarbij zowel een hoge als een lage roodverschuiving aanwezig is (NGC7310) . Dit stelsel heeft een grootte van 0,9arc min (afstand ongeveer 1 miljard lichtjaar). Het stelsel heeft een kleine roodverschuiving en de quasar die “ervoor” staat  heeft een grote roodverschuiving en zou dus verder weg moeten staan. Maar, in LED’s verandert de frequentie van het licht dat uitgezonden wordt als de stroom erdoorheen verandert.  Dit kan dus ook een verklaring zijn van de roodverschuiving. Gezien de vele verschijnselen die alleen door elektriciteit te verklaren zijn is dat óók aannemelijk.                                                                                                                                                                                                          uit “Het Electrische Heelal” Bij LED’s, light emiting diodes, wordt door elk atoom dat stroom krijgt toegevoerd een foton (lichtdeeltje) uitgezonden. Door verandering van de stroom verandert ook de frequentie zoals blijkt uit de grafieken van de manuals  van de Vishay Infrarood LED TSTF6200 en rode led TLHR540 .  In het Electrische Heelal”  van Dr. Donald E. Scott zijn vele voorbeelden van roodverschuiving te vinden. Dit boek is o.a. gebaseerd op het werk van Nobelprijswinnaar Dr.Hannes Alfvén.
TSTF6200 TLHR540