The Zero Universe
gravitatieconstante 
Gravitatieconstante Door Newton zijn formules ontwikkeld waarmee zwaartekracht kan worden verklaard en allerlei fenomenen op aarde en in de ruimte kunnen worden berekend. Om naar realistische getallen te komen heeft hij de Gravitatieconstante ingevoerd zonder deze een waarde te geven. In de 18e eeuw heeft Henry Cavendish op een ingenieuze manier deze constante kunnen bepalen. Het is een getal met 10 nullen na de decimale komma en dan het eerste cijfer. Zijn methode was zo goed dat er geen grote wijzigingen gekomen zijn in zijn getal. Momenteel is de Gravitatieconstante 0,000000000067430 of wetenschappelijk   6,7430E-11   of    6,7430 * 10-11 Cavendish heeft deze constante op aarde berekend en men ging en gaat er van uit dat deze constante in het gehele heelal hetzelfde is. Door de invloed van het Anti-Materie-Veld is deze constante niet overal in het heelal gelijk. Om bij de herberekening van de Comacluster van Zwicky op de juiste getallen uit te komen blijkt de Gravitatieconstante ongeveer 6 x groter dan de op aarde gebruikte Gravitatieconstante.