The Zero Universe
atoom 
Atoom Er zijn ruim 100 elementen bekend, maar niet alle elementen met de hoogste nummers zijn bruikbaar. Soms bestaan ze in het laboratorium maar enkele onderdelen van seconden. Een atoom bestaat uit protonen, neutronen en electronen. Elk element bestaat in principe uit atomen met dezelfde unieke kenmerken (aantal protonen, neutronen, electronen). Slechts 1 element heeft alleen een proton en een electron (Waterstof). Alle andere atomen hebben in de basis toestand evenveel protonen, als neutronen en electronen. In een atoom is de lading van protonen positief en van electronen negatief en in totaal is de lading nul.  Waarom een atoom blijft bestaan en protonen en electronen niet samengaan en zichzelf nihileren is niet bekend. Rutherford opperde in 1927 dat een neutron uit een proton en een electron bestaat en de lading dus 0 is. Een neutron heeft geen lading maar de massa is groter dan een proton en een electron samen. Dit verschil in massa wordt veroorzaakt door een kracht die een electron en een proton gevangen houdt en van elkaar isoleert zodat ze zichzelf niet kunnen elimineren. Het lijkt dus op de wijze zoals in een atoom een proton en een elctron niet samengaaan en zich neutraliseren. Men kan dus zeggen dat er alleen electronen en protonen bestaan en wat hulpmateriaal zoals naast de sterke en zwakke atoomkracht deze isolatiekracht. Tot nu toe is het wezen van deze krachten niet geheel duidelijk. Voor de massa van de atomen en de atoomonderdelen wordt gezocht naar een apart deeltje, het Higgs deeltje, onder andere in de Large Hadron Collider in Genève. Echter de atoom onderdelen zijn alleen ladingen, positief of negatief. Massa is niet een deeltje, bolletje, of wat dan ook. De enige conclusie kan zijn dat de massa van een deeltje wordt bepaald door de lading waarbij de massa van de negative lading veel kleiner is dan de massa van de positieve lading. Dat lading massa heeft is vreemd en moeilijk te accepteren. Lading wordt meestal gezien als een mathematisch hulpmiddel zonder massa.