The Zero Universe
anti massa veld 
Anti Massa Veld Een andere benadering van het ontstaan van het heelal. Om met een variatie op een bekend gezegde te beginnen ”In den beginne was er ...... NIETS”. Niets betekent ook dat er evenwicht is. In dit NIETS ontstaat een atoom, waarschijnlijk het eenvoudigste. Een atoom heeft elektrische lading en massa. De elektrische lading is in een atoom in rusttoestand positief in de kern en negatief in het elektron. De totale lading van het atoom is daardoor nul. In die zin is het atoom neutraal, in evenwicht. De massa daarentegen is positief en verstoort het evenwicht. Daarom is er een “Anti-Massa-Veld” dat wordt vergroot met de gelijke negatieve massa van het ontstane atoom waardoor het totaal weer in evenwicht is. Dit veld is in tegenstelling met een electrisch, magnetisch of zwaartekracht veld geen centrum georienteerd veld maar een gelijkmatig verdeeld veld zoals ongeveer de lucht om ons heen. Massa wordt niet veroorzaakt door een onbekend deeltje, maar doordat lading massa heeft! Op deze manier ontstaan er verder atomen en de totale lading en massa blijft in evenwicht of te wel nul. Waarom het zo is ontstaan en wanneer zal altijd een raadsel blijven, misschien is het er altijd geweest, al kunnen wij ons dat niet voorstellen. Maar een evenwicht dat er wel altijd geweest is, is voorstelbaar. Wat zijn de implicaties. We kunnen er van uitgaan dat het ontstaan van het heelal in grote lijnen zal zijn gegaan door het samenvoegen van atomen, het ontstaan van samenklonteringen van atomen, het ontstaan van proto sterren/planeten en uiteindelijk sterren, sterrenstelsels, galaxies, clusters en al dat er nog meer is. Omdat in een massa de atomen/gravitatie “eenheden” dicht op elkaar zitten en het Anti-Massa-Veld, dat het gehele heelal vult onvariabel is, zal de Gravitatieconstante G niet op alle entiteiten gelijk zijn. De op de aarde bepaalde gravitatieconstante G werkt goed op aarde en in de directe “astronomische” nabijheid, ons zonnestelsel. Over veel grotere afstanden zal de sterkte van het Anti-Massa-Veld  groter zijn door gebrek aan massa. Het is dan ook voorstelbaar dat op aarde een nieuwe benoemde gravitatieconstante Gg bijvoorbeeld 2 is en in de lege uitgestrekte wijdste ruimte bijvoorbeeld 6. De gravitatie in een met massa volgepakte ruimte zal door de invloed van het Anti- Massa-Veld verkleind worden maar niet zoveel als op een eenzame ster in een lege ruimte van vele tientallen lichtjaren Omdat alle wetten en constanten op aarde bedacht en gemeten worden is het moeilijk voorstelbaar wat er anders kan zijn in het heelal. Het Anti-Massa-Veld beslaat het hele heelal maar de massa waarmee op aarde gerekend wordt is een fractie van het gehele heelal. Het Anti-Massa-Veld zal op een zeer grote massa minder invloed hebben dan op een los staande massa.