The Zero Universe
proporties2
Proporties Als de getallen over de dimensies van atomen of sterren en planeten neergeschreven worden of anderszins getoond, worden het getallen die of heel klein of heel groot zijn, maar die meestal niets meer zeggen dan heel groot en heel klein. Door deze getallen te reduceren naar menselijk maatstaven krijgen we begrip voor de grootte en de afstanden. Het Heelal: Als de zon verkleind wordt tot 1 mm dan draait de aarde met een doorsnee van 9 micrometer of 0,009 mm er op een afstand van 11 cm omheen. Voor Jupiter is dan de doorsnee 100 micrometer of 0,1 mm op een afstand van 56 cm.  Voor de niet meer erkende planeet Pluto is de doorsmee 2 micrometer of 0,002mm en de afstand 4,25 meter. Van de dichtst bijstaande ster Proxima Centauri op 4,3 lichtjaar is de doorsnee 145 micrometer en de afstand 29.225 m oftewel ruim 29 km. In een bol met een straal van ruim 29 km is er niets, alleen wat losse atomen en ruimtepuin en soms een asteroide of komeet. Sterren in een galaxy staan gemiddeld ongeveer 4,5 lichtjaar van elkaar. Sterren in bolvormige galaxies staan in het centrum ongeveer 1 lichtjaar van elkaar; in de verhoudingen zoals hiervoor vermeld is dat ongeveer 6 km. Als 2 van zulke sterrenhopen elkaars weg kruisen gaat de ene leegte door de andere en zal het aantal botsingen gering zijn. Galaxies of melkwegen zoals de onze en bijvoorbeeld Andromeda hebben een doorsnee van 200.000 lichtjaar en liggen op een afstand van ongeveer 2,5 miljoen lichtjaar van elkaar. In dezelfde verhoudingen als hiervoor is de afstand 17,3 miljard km en  de doorsnee ongeveer 1,7 miljard km. De afstand aarde-zon in 150 miljoen km; licht met een snelheid van 300.000 km per seconde heeft daar 8,5 minuten voor nodig. In de ruimte tussen de galaxies is niets behalve losse atomen. Galaxies liggen ongeveer 10-100 keer hun doorsnee van elkaar