The Zero Universe
proporties
Proporties Als de getallen over de dimensies van atomen of sterren en planeten neergeschreven worden of anderszins getoond, worden het getallen die of heel klein of heel groot zijn, maar die meestal niets meer zeggen dan heel groot en heel klein. Door deze getallen te reduceren naar menselijk maatstaven krijgen we begrip voor de grootte en de afstanden. Het Atoom: De doorsnede van een willekeurige kern van meerdere protonen en neutronen  is 1E-14m  of   1 * 10-14 m   of   100fm. De doorsnede van dat atoom is 2E-10   of   2*10-10    of   200pm. Als we de kern gelijk stellen aan 1 mm wordt de doorsnede van dat atoom  20.000 mm oftewel 20 meter. De verdere inhoud van deze “bol” met een doorsnede van 20 meter is leeg. Elk atoom is eigenlijk een leegte. Daarom kunnen deeltjes die uit het heelal komen door de aarde heengaan zonder iets te raken. Zij gaan dus ook door mensen heen.