The Zero Universe
pioneer
De PIONEER anomalie De snelheid van de in 1972 en 1973 gelanceerde satellieten Pioneer10 en Pioneer11 neemt af  nadat ze meer dan 3 miljard km zijn verwijderd van de aarde en in de richting van “ergens” in het heelal gaan zonder enige bijsturing. Men heeft vele mogelijkheden onderzocht om dit te verklaren en er wordt nu gedacht  dat dit door warmte uitstraling van de elektriciteits voorziening wordt veroorzaakt. De snelheid is 1 km per uur lager geworden gedurende 10 jaar. Dat men dit kan meten geeft de kwaliteit en nauwkeurigheid van de meetinstrumenten aan. Rekening houdend met het  Anti Massa Veld  kan dit alleen als de massa van de Pioneer kleiner wordt door de grotere invloed van het Anti Massa Veld.  Het Anti Massa Veld  heeft ook invloed op de rest van het zonnestelsel  maar door de veel grotere massa is die invloed veel kleiner. Samen met de warmte uitstraling levert dit de oplossing van het probleem.