The Zero Universe
donkerematerie 
I 
Donkere materie Fritz Zwicky (1898-1974) bestudeerde in 1933 de Comacluster, een stelsel van 10.000 galactische sterrenstelsels die om een gemeenschappelijk zwaartepunt roteren. Als materie om een gemeenschappelijk zwaartepunt draait bepaalt de massa in het centrum de snelheid waarmee de buitenste materie om het zwaartepunt draait zoals bijvoorbeeld de planeten om de zon draaien. Uit metingen van die snelheid en schatting van de centrale massa berekende Zwicky dat er meer massa in de centrale massa moet zitten dan de waargenomen centrale massa. Bij de berekening gebruikte hij de aardse Gravitatieconstante. Hij noemde dit “donkere materie” omdat het niet zichtbaar is. Er zijn tot nu toe allerlei ideeën geopperd over die donkere materie. Er is en wordt ijverig gezocht naar die massa, maar er is tot nu toe geen bewijs of verklaring gevonden over de aard van die materie. Als men het Anti-Materie-Veld er bij betrekt wordt duidelijk dat de grote centrale massa niet met de aardse Gravitatie constante in de pas loopt. De aardse Gravitatieconstante geldt voor de aarde en de omgeving van de zon maar niet voor andere massa’s elders in de ruimte.