The Zero Universe
begin 
Omdat astronomen meer en meer kennis krijgen van het heelal onstaan er problemen en om die te kunnen verklaren,  worden nieuwe opties bedacht (o.a. donkere materie) die maar niet bewezen kunnen worden. In deze website worden een aantal nieuwe ideeën betreffende het heelal geopperd en verklaard. We zullen waarschijnlijk nooit weten of het heelal ooit begonnen is (geschapen) of dat het er altijd geweest is. Het is voor de mens moeilijk/onmogelijk om zich voor te stellen dat het heelal er altijd geweest is. Wij zijn teveel verbonden met het begrip tijd. Door aan te nemen dat het ooit begonnen is kunnen we inzichtelijker maken hoe een heelal kan ontstaan en wat de consequenties zijn van deze andere benadering.   In Historie zijn in het kort de belangrijkste fasen in de geschiedenis van de astronomie te vinden. In Theorie komen de volgende ideeën in beeld: Het neutron bestaat uit een proton en een electron. Massa wordt veroorzaakt door lading Door een Anti-Massa-Veld is de massa van het gehele heelal nul. De Gravitatieconstante is niet overal gelijk in het heelal Rood-verschuiving in combinatie met electronica levert een ander beeld op van de van die roodverschuiving. In Plus wordt aandacht besteed aan: In de Pioneer Anomaly wordt de verandering in de snelheid van de satelliet verklaard door het Anti-Massa-Veld. De grootte van het atoom en het heelal worden naar voor de mens voorstelbare proporties herleid. Zoals in Historie blijkt worden nieuwe ideeën vaak moeilijk geaccepteerd. Uitsterven van de tegenstanders was soms de enige weg naar acceptatie. Of deze ideeën ooit geaccepteerd worden of dat men ze met goede argumenten verwerpt is een kwestie van tijd.